فایل مقاله تركيب سه تايي Ti3SiC2 به عنوان يك روانكار جامد

مقاله تركيب سه تايي Ti3SiC2 به عنوان يك روانكار جامد

مقاله-تركيب-سه-تايي-ti3sic2-به-عنوان-يك-روانكار-جامددانلود مقاله با موضوع تركيب سه تايي Ti3SiC2 به عنوان يك روانكار جامد، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، تركيب سه تايي Ti3SiC2 به عنوان يك روانكار جامد، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. رفتار روانكاري در شرايط خشك از تركيب متراكم Ti3SiC2 با انجام آزمون پين روي ديسك تحقيق شد. بدين…دانلود فایل

فایل مقاله بررسي تأثير عوامل جوانه زاي Al-5Ti-1B و Al-5Zr بر ريزساختار آلياژ 7075

مقاله بررسي تأثير عوامل جوانه زاي Al-5Ti-1B و Al-5Zr بر ريزساختار آلياژ 7075

مقاله-بررسي-تأثير-عوامل-جوانه-زاي-al-5ti-1b-و-al-5zr-بر-ريزساختار-آلياژ-7075دانلود مقاله با موضوع بررسي تأثير عوامل جوانه زاي Al-5Ti-1B و Al-5Zr بر ريزساختار آلياژ 7075 ، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسي تأثير عوامل جوانه زاي Al-5Ti-1B و Al-5Zr بر ريزساختار آلياژ 7075، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در اين تحقيق، با بهره گيري از درصدهاي مختلف…دانلود فایل

فایل مقاله تأثير نرخ انجماد سريع و افزودني هاي Ti و C بر ريزساختار نوارهاي انجماد سريع آلياژهاي نانو…

مقاله تأثير نرخ انجماد سريع و افزودني هاي Ti و C بر ريزساختار نوارهاي انجماد سريع آلياژهاي نانو…

مقاله-تأثير-نرخ-انجماد-سريع-و-افزودني-هاي-ti-و-c-بر-ريزساختار-نوارهاي-انجماد-سريع-آلياژهاي-نانو--مقاله أثير نرخ انجماد سريع و افزودني هاي Ti و C بر ريزساختار نوارهاي انجماد سريع آلياژهاي نانو كامپوزيتي بر پايه Nd-Fe-Bدانلود فایل

فایل مقاله تأثير اعمال فشار در حين انجماد بر دانسيته و ساختار چدن خاكستري

مقاله تأثير اعمال فشار در حين انجماد بر دانسيته و ساختار چدن خاكستري

مقاله-تأثير-اعمال-فشار-در-حين-انجماد-بر-دانسيته-و-ساختار-چدن-خاكستريدانلود مقاله با موضوع تأثير اعمال فشار در حين انجماد بر دانسيته و ساختار چدن خاكستري، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثير اعمال فشار در حين انجماد بر دانسيته و ساختار چدن خاكستري، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در اين پژوهش، تأثير اعمال فشار در حين انجماد بر دانسيته و…دانلود فایل

فایل مقاله شبيه سازي فرايند اكستروژن ميلگرد دو فلزي آلومينيوم/ مس با استفاده از روش اجزاء محدود

مقاله شبيه سازي فرايند اكستروژن ميلگرد دو فلزي آلومينيوم/ مس با استفاده از روش اجزاء محدود

مقاله-شبيه-سازي-فرايند-اكستروژن-ميلگرد-دو-فلزي-آلومينيوم-مس-با-استفاده-از-روش-اجزاء-محدوددانلود مقاله با موضوع شبيه سازي فرايند اكستروژن ميلگرد دو فلزي آلومينيوم/ مس با استفاده از روش اجزاء محدود، در قالب pdf و در 12 صفحه. در این مقاله کاربردی، شبيه سازي فرايند اكستروژن ميلگرد دو فلزي آلومينيوم/ مس با استفاده از روش اجزاء محدود، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در اين مقاله، فرآيند…دانلود فایل

فایل مقاله ارائه مكانيزم حلقه جاي خالي به عنوان يك مكانيزم جديد جهت اكسيداسيون نيكل در دماي بالا

مقاله ارائه مكانيزم حلقه جاي خالي به عنوان يك مكانيزم جديد جهت اكسيداسيون نيكل در دماي بالا

مقاله-ارائه-مكانيزم-حلقه-جاي-خالي-به-عنوان-يك-مكانيزم-جديد-جهت-اكسيداسيون-نيكل-در-دماي-بالادانلود مقاله با موضوع ارائه مكانيزم حلقه جاي خالي به عنوان يك مكانيزم جديد جهت اكسيداسيون نيكل در دماي بالا، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، ارائه مكانيزم حلقه جاي خالي، به عنوان يك مكانيزم جديد جهت اكسيداسيون نيكل در دماي بالا مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. دو قطعه نيكلي، يكي…دانلود فایل

فایل مقاله نقش پوشش Ni-Y بر اكسيداسيون نيكل

مقاله نقش پوشش Ni-Y بر اكسيداسيون نيكل

مقاله-نقش-پوشش-ni-y-بر-اكسيداسيون-نيكلدانلود مقاله با موضوع نقش پوشش Ni-Y بر اكسيداسيون نيكل، در قالب pdf و در 9 صفحه. در این مقاله کاربردی، نقش پوشش Ni-Y بر اكسيداسيون نيكل، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. دو قطعه نيكلي، يكي بدون پوشش و ديگري با پوشش Ni-Y در دماي 1070 درجه سانتي گراد در اتمسفر ساكن آزمايشگاه تحت اكسيداسيون قرار…دانلود فایل

فایل مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بازيابي از قراضه برنج به روش الكتروليز با استفاده از يك طرح آزمايش آماري

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر بازيابي از قراضه برنج به روش الكتروليز با استفاده از يك طرح آزمايش آماري

مقاله-بررسي-عوامل-مؤثر-بر-بازيابي-از-قراضه-برنج-به-روش-الكتروليز-با-استفاده-از-يك-طرح-آزمايش-آماريدانلود مقاله با موضوع بررسي عوامل موثر بر بازيابي از قراضه برنج به روش الكتروليز با استفاده از يك طرح آزمايش آماري، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، بررسي عوامل مؤثر بر بازيابي از قراضه برنج به روش الكتروليز با استفاده از يك طرح آزمايش آماري، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است…دانلود فایل

فایل مقاله تعيين اكتيويته منيزيم و آلومينيوم و ضرايب تأثير واگنر در سيستم دوتايي Al-Mg در محدوده دمايي…

مقاله تعيين اكتيويته منيزيم و آلومينيوم و ضرايب تأثير واگنر در سيستم دوتايي Al-Mg در محدوده دمايي…

مقاله-تعيين-اكتيويته-منيزيم-و-آلومينيوم-و-ضرايب-تأثير-واگنر-در-سيستم-دوتايي-al-mg-در-محدوده-دمايي--دانلود مقاله با موضوع تعيين اكتيويته منيزيم و آلومينيوم و ضرايب تأثير واگنر در سيستم دوتايي Al-Mg در محدوده دمايي 700-800 درجه سانتي گراد به روش الكتروشيميايي، در قالب pdf و در 12 صفحه. در این مقاله کاربردی، تعيين اكتيويته منيزيم و آلومينيوم و ضرايب تأثير واگنر در سيستم دوتايي Al-Mg در محدوده دماي..دانلود فایل

فایل مقاله تأثير افزودني هاي كربن و تيتانيوم بر ساختار نوارهاي انجماد سريع شده بر پايه تركيب Nd,Pr)-(Fe,C

مقاله تأثير افزودني هاي كربن و تيتانيوم بر ساختار نوارهاي انجماد سريع شده بر پايه تركيب Nd,Pr)-(Fe,C

مقاله-تأثير-افزودني-هاي-كربن-و-تيتانيوم-بر-ساختار-نوارهاي-انجماد-سريع-شده-بر-پايه-تركيب-nd,pr)-(fe,cدانلود مقاله با موضوع تأثير افزودني هاي كربن و تيتانيوم بر ساختار نوارهاي انجماد سريع شده بر پايه تركيب Nd,Pr)-(Fe,Co,Ga)-B)، در قالب pdf و در 10 صفحه. در این مقاله کاربردی، تأثير افزودني هاي كربن و تيتانيوم بر ساختار نوارهاي انجماد سريع شده بر پايه تركيب Nd,Pr)-(Fe,Co,Ga)-B) ، مورد تحقیق و پژوهش..دانلود فایل